• Архив

Как да претеглиш вярно с неверни везни ?


Кое е по-важно за правилното теглене – везните или грамовете?

Грешите, ако мислите, че и едното, и другото е еднакво важно – можете да теглите правилно, без да имате верни везни, стига да разполагате с верни грамове. Има няколко начина за вярно теглене с неверни везни. Да разгледаме два от тях.

   Първият е предложен от великия химик Д. И. Менделеев. Претеглянето започва с това, че на едното блюдо поставяме някаква тежест – безразлично каква, достатъчно е само тя да бъде по тежка от претегляното тяло. След това тази тежест оравновесяваме с грамове,поставени на другото блюдо. После върху блюдото с грамовете поставяме тялото, което искаме да претеглим, и снемаме толкова грамове, колкото е необходимо, за да се възстанови нарушеното равновесие. Очевидно е, че теглото на снетите грамове е равно на теглото на тялото, защото то ги замества сега в същото блюдо.

   Този начин, който се нарича „метод на постоянния товар“ (или  „тарирен метод“), е особенно удобен, когато трябва се претеглят едно след друго няколко тела: първоначалният товар си остава и се използува за всички претегляния.

   Другият начин, коъто носи името на предложилият го учен – „методът на Борда“, се прилага така:

   Поставяте предмета, който искате да претеглите, на едното блюдо на везните, а на другото сипвате пясък или съчми,  докато везните се уравновесят. След това снемете от блюдото предмета (без да пипате пясъка) и поставяте на неговото място толкова грамчета, колкото е необходимо, за да се уравновесят отново везните. Ясно е, че сега теглото на грамчетата е равно на теглото на заменения от тях предмет. Поради това този начин се казва още „претегляне чрез замяна“.

   Този прост начин е приложим също и за пружинни везни, които имат само едно блюдо, стига освен това да разполагате с верни грамове. Тогава няма нужда да търсите пясък или съчми. Слагате на блюдото предмета,  който ще теглите, и забелязвате на кое  деление е спряла стрелката на везните. После снемате прдмета и поставяте в блюдото толкова грамчета, колкото е необходимо, за да спре стрелката на същото деление. Очевидно е, че теглото на тези грамчета ще бъде равно на теглото на заменения от тях предмет.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.